سرویس و نگهداری پارکینگ های مکانیزه عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس ازنصب پارکینگ، بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید. از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری کمتر از اهمیت نصب پارکینگ نبوده و یک پارکینگ مکانیزه صرف نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

سرویس و نگهداری پارکینگ های مکانیزه را از لحاظ توجیه پذیری اقتصادی نیز می توان بررسی نمود. بطور کلی بدیهی است اگر قطعه یا قطعاتی در شرف خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند در صورتیکه به موقع تعویض یا تعمیر نگردند احتمالا باعث اختلال در عملکرد قطعات دیگر نیز خواهند بود، و یا ممکن است خرابی آنها صدمات جبران ناپذیری به کل سیستم وارد نماید. حتی وقوع خطرات جانی در بدترین حالت ممکن است.

فرض کنید طنابهای فولادی (wire ropes) بالابر پارکینگ یا همان سیم بکسل ها در آستانه فرسودگی قرار گرفته است . این فرسودگی و یا خوردگی سیم بکسلها باعث خوردگی فلکه های کششی موتور و هرزگرد می شود بنابراین فلکه های کششی نیز در معرض فرسودگی قرار میگیرند و در حالتیکه ترمز ایمنی بالابر (پاراشوت) فعال و تنظیم نباشد پارگی سیم بکسل باعث سقوط بالابر پارکینگ شده و منجر به آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی خواهد بود.

واحد سرویس و نگهداری شرکت پارکینگ سازان پارسیان متشکل از سرویسکاران آموزش دیده و مجرب است،که با تمام تجهیزات در تهران و شهرستانهای حومه، آماده ارائه خدمات و سرویس در اسرع وقت بوده و رفع هر گونه خرابی و اجرای نگهداری پیشگیرانه در جهت افزایش عمر و کارایی دستگاه را بر عهده دارد

چک لیست سرویس و نگهداری پارکینگ های مکانیزه:

در هر بازرسی ماهانه و ادواری، پارکینگ بر اساس یک چک لیست بازرسی شده و وضعیت موارد موجود در چک لیست به بهره بردار پارکینگ ارائه می گردد و تعمیرات بر اساس سوابق چک لیست پارکینگ صورت میگیرد