انواع پله رو های مدل MTK

mtkMTK 190

توضیحاتmtk

این مدل از MTK 190 سریعتر است. همچنین بدون ترمز اضافه عرضه میگردد که در صورت نیاز مشتری میتوان آن را به ترمز نیز مجهز نمود.

 

مشخصات MTK 190

MTK 190مشخصات فنی
190 kgظرفیت بار
16-18 steps / minسرعت بالا رفتن
170 stepsظرفیت باتری
32 kgوزن
5.5 kgوزن باتری
210 mmحداکثر ارتفاع پله
1520 mmارتفاع کل
1100 mmارتفاع کل با دسته بالای دستگاه
260 x 85چرخ های اصلی
380 mmعرض اسکلت
510 mmعرض قسمت بار
510 x 300 mmعمق بدون صفحه پایی
195 mmعمق صفحه پایی
 
mtkMTK 310

توضیحاتmtk

حمل و نقل تجهیزات سنگین و بزرگ از جمله اجاق گاز و ماشین آلات سنگین برای این دستگاه مشکل نیست. چرخ های اصلیMTK 310 به یک ترمز خودکار برای تضمین امنیت و کنترل بهتر بارهای سنگین مجهز می باشد.

 

مشخصات MTK 310

 
MTK 310مشخصات فنی
310 kgظرفیت بار
8-9 steps / minسرعت بالا رفتن
100 stepsظرفیت باتری
35 kgوزن
5.5 kgوزن باتری
210 mmحداکثر ارتفاع پله
1620 mmارتفاع کل
1100 mmارتفاع کل با دسته بالای دستگاه
260 x 85چرخ های اصلی
380 mmعرض اسکلت
580 mmعرض قسمت بار
580 x 300 mmعمق بدون صفحه پایی
195 mmعمق صفحه پایی