پارکینگ پازلی Puzzle type- PPT

عمل کرد و مکانیزم آسان
کاهش زمان پارک و بازیابی
نگهداری آسان و اقتصادی

ویژگی ها:

  1. تعداد ورود و خروج بالا بسته به شرایط ساختمان و سایت
  2. بهره برداری بیشتر از فضا
  3. پایین بودن مدت زمان ساخت تجهیزات و مدت زمان نصب و راه اندازی

جدول مشخصات

پارکینگ پازلی Puzzle type- PPT
پارکینگ پازلی Puzzle type- PPT