نصب پارکینگ های مکانیزه شامل تمام اقداماتی است که از مرحله تهیه و تایید نقشه های اجرایی پارکینگ و دریافت مجوزهای لازم جهت اجرای کار تا راه اندازی آن صورت می پذیرد که شامل مراحل ساخت و نصب سازه اصلی پارکینگ و بعد از آن نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال می شود.

در شرکت پارکینگ سازان پارسیان کلیه مراحل ساخت مجموعه سازه و پالت ها پارکینگ های مکانیزه توسط مهندسین ایرانی بومی سازی گردیده و سایر تجهیزات مرتبط با سازه اعم از سخت افزاری و نرم افزاری حدالامکان در جهت خودکفایی از امکانات و توانایی های داخلی استفاده شده است وصرفاً اقلام ویژه و خاص همانند موتور گیرباکس ترمزدار، پی ال سی ها و اینورتر ها و موارد الکتریکال خاص از کشور های خارجی تامین می گردد. بدیهی است ساخت و نصب کلیه مجموعه سازه و دستگاه های الکتریکال و مکانیکال توسط مهندسین و متخصصین داخلی با در نظر گرفتن استاندارد های مرتبطه انجام پذیرد.