نحوه محاسبه عوارض حذف و کسری پارکینگ

حضور یک پارکینگ مناسب و جادار نیاز هر خودرو سواری است. زمانی که شخص هنگام صدور پروانه ساخت خانه، شرایط کافی برای تامین پارکینگ را نداشته باشد و از یک مکان جدید برای اجرای پارکینگ استفاده کند، حالت کسری پارکینگ اتفاق می افتد. نحوه محاسبه عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرایط آن بستگی دارد که مالک ملک بدون توجه به نیاز پارکینگ به حذف آن اقدام کرده است، مجبور به پرداخت عوارض است.

عوارض حذف پارکینگ هنگام صدور پروانه و حضور شرایط شش گانه وصول می شود. دانستن شرایط اجرایی آن بسیار مهم است.

تامین کسری پارکینگ

با افزایش زندگی شهری و ساخت آپارتمان ها، موجب شده است نیاز پارکینگ بیشتر از گذشته احساس شود. زندگی در آپارتمان ها و فعالیت در شرکت ها مراکز بزرگ شغلی نیز تامین جای پارکینگ را بیشتر از قبل ضروری جلوه می دهد. به همین خاطر، هنگام ساخت و ساز مجتمع و آپارتمان ها، اجرای پارکینگ مناسب یکی از مراحل اصلی است. باید اطمینان شود که جای پارک خودرو برای هر فردی که در آن مجتمع سکونت می کند، وجود دارد. علاوه براین، هنگامی که تصمیم می گیریم، برای کار اداری یا تفریحی بیرون برویم، دوست داریم خودرومان در مکانی امن پارک شود.

پس مهم ترین موضوع بر سر راه ساخت و ساز مجتمع ها، تامین پارکینگ ایمن و مناسب است. گاهی اوقات در حین ساخت، با موضوع حذف و نحوه محاسبه عوارض کسری پارکینگ پیش می آید. سوالی که مطرح می شود این است که کسری پارکینگ چیست؟ در مواقعی که مالک بعد از ساخت مجتمع و صدور پروانه ساخت، امکان ساخت یک پارکینگ مناسب را نداشته باشد، کسری پارکینگ اتفاق می افتد. مالک باید به دنبال پارکینگ مکانیزه باشد که در مکانی دیگر اجرا شود.

قوانین کسری پارکینگ

زمانی که ساختمان در جایی قرار دارد که برای اجرای پارکینگ آن مجبور به قطع درختان کهن سال شویم یا ورودی پارکینگ در کوچه ای باریک قرار می گیرد و عبور و مرور دشوار است، و یا بنا به هر دلایلی ساختمان در محل دارای شیب زیاد اجرا شده است و امکان ساخت پارکینگ وجود ندارد، توجه به قوانین و ضوابط کسری پارکینگ مهم است.

تبصره های رایج برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ

یکی از موضوعات اصلی که تامین کسری پارکینگ باید نظر بگیرید، نحوه محاسبه کسری پارکینگ است. انجام این محاسبات به شرایط مختلف مانند نوع ساختمان بستگی دارد. در صورت عدم شرایط مناسب برای ساخت پارکینگ، برای هر واحد تجاری یا مسکونی یک پارکینگ 25 متری محاسبه می شود.

قوانین حذف پارکینگ برای ساختمان ها حضور در زمین های شیب دار، براساس نظریه شورای شهرسازی استان بیان می شود. همچنین ساخت پارکینگ های مختلف طبقاتی و .. در ساختمان های متنوع براساس نظریه های شورای شهرسازی استان انجام می شود.

نحوه محاسبه کسری پارکینگ در تهران

برای تامین کسیری پارکینگ، باید با شرایط محاسبه آن آشنا شوید. محاسبه کسری را با توجه به نظریه های شهرسازی استان تهران بیان می کنیم. معمولا برای محاسبه عوارض از فرمول T=M*P*S استفاده می شود. M با ضریب قیمت منطقه ای برابر است و S مساوی است با مساحت کسری و P نیز به منظور قیمت منطقه ای است. در واقع به ازای هر متر مربع از پارکینگ کسر شده در ساختمان های تجاری و اداری، عوارض برابر با P100 در نظر گرفته می شود.

عوارض کسری پارکینگ مجتمع های تجاری و اداری نیز بدین گونه محاسبه می شود که به ازای هر متر مربع، عوارض برابر P45 دریافت می شود. در حالی که برای هر متر مربع پارکینگ های کسر شده مجتمع های مسکونی، عوارضی برابر با P20 محاسبه می شود.

در مواقعی که کسر پارکینگ بیشتر از یک واحد است، عوارض آن برابر با تا سقف یک واحد به اندازه P50 است و بیشتر از یک واحد آن براساس واحد P70 در نظر گرفته می شود. اگر عدم ساخت پارکینگ از سوی شهرداری صادر شده باشد، هنگام اخذ عوارض حذف پارکینگ، صاحبین با تخفیف روبرو می شوند. برای مثال، در تراکم های کم مبلغ محاسبه شده با 95 درصد تخفیف دریافت می شود و در مواقعی که تراکم متوسط و زیاد است، 50 درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. حداکثر تخفیفت برای ساختمان های تجاری و خدماتی، 50 درصد است.

جریمه کسری پارکینگ

موضوع کسری پارکینگ با وجود تبصره های و قوانین مختلف و بی توجهی شخص مالک، ممکن است موجب بروز خسارت شود. جریمه کسری پارکینگ چه برای امکان مسکونی و چه تجاری و … رخ می دهد که هر کدام از ساختمان ها شرایط متفاوتی دارند. در واقع نوع سازه روی میزان جریمه موثر است.

قبل از بررسی عوارض کسری برای پارکینگ، ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که جریمه های دریافت شده برای چه اهداف خرج می شود؟ از آنجا که این جریمه ها از سوی شهرداری دریافت می شود، آنان از آن برای ساخت پارکینگ ها عمومی و اجرای طرح ها مختلف برای پیشگیری از ازدیاد خودرو در کلان شهرها استفاده می کنند. پس نحوه محاسبه عوارض حذف و کسری پارکینگ هدفی مشخص در پی دارد و آن هم به ساماندهی شهر و کاهش شلوغی ها خاتمه می یابد.

شرایط ابطال عوارض حذف پارکینگ

در صورت وجود شرایط زیر از پرداخت عوارض حذف پارکینگ معافیت دریافت می کنید:

·       اگر در نقشه هوایی ساختمان های تجاری تاسیس شده در سال 1359 و قبل از آن قابل تشخیص باشد که مالک بازسازی یا تعویض سقف را زیر نظر اصول فنی و شهرسازی انجام داده و آیین 28 را رعایت کرده است. این دسته از ساختمان ها با اخذ مجوز مشمول ابطال عوارض می شوند.

·       برای بازسازی ساختمان های تجاری که توسط شهرداری مشکلی ندارد، نیازمند پارکینگ هستند و براساس ضوابط صدور مجوز برای تامین پارکینگ اقدام کرده است. این ساختمان ها با رعایت طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود به دریافت پارکینگ امکان پذیر است.

·       ساختمان های اجرای در سال 1365 و قبل از آن که در نقشه هوایی ثبت شده اند و قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 مورخ 19/1/1369 در کمیسیون ماده صد یا محاکم قضایی ذی ربط که به صدرو رای شده و حکم صادر ربط پیدا می کند. همچنن ساختمان های قبل از این بخشنامه به اجرا رسیده باشند.

سخن پایانی

نحوه محاسبه عوارض حذف و کسری پارکینگ برای صاحبین ساختمان هایی که بنا به هر دلیلی دچار کسری پارکینگ شده اند، اهمیت دارد. امروزه به دلیل ازدحام شهرها، الزامات احداث پارکینگ بیش از هر وقتی ضروری است و خودداری از ساخت پارکینگ موجب جریمه می شود. براساس شرایط شش گانه به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مبلغ پرداختی مشخص می شود.

 

امتیاز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.