ضوابط پارکینگ شامل چه مواردی می شود؟ چرا رعایت آن از سوی سازندگان ضروری است؟ این روزها با حضور ساختمان های بلند و مجتمع های مختلف، ایجاد فضای پارکینگ بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است. با وجود شلوغی خیابان ها و ناامنی شهرهای بزرگ، پارک کردن خودروها در فضایی مناسب خیال خانواده ها را آسوده می کند. ساخت پارکینگ طبق اصول و ضوابط باعث می شود از این فضا به نحوه احسن استفاده شود و قرارگیری خودروها در کنار یکدیگر بدون مزاحمت امکانپذیر باشد.

ضوابط پارکینگ ها؛ از کوچک تا بزرگ

پارکینگ در انواع مختلف قابل طراحی هستند. بنابراین ضوابط و قوانین اجرایی آن ها ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی پارکینگ ها از نظر اندازه به سه مدل زیر تقسیم می شوند:

پارکینگ کوچک: مناسب حداکثر 3 خودرو

پارکینگ متوسط: مناسب 4 الی 25 خودرو

پارکینگ بزرگ: مناسب 26 خودرو و بیشتر

ابعاد مورد نظر برای هر خودرو حدود 2.5 متر است و برای دو خودرو 4.5 متر و برای سه خودرو 7 متر بیان می شود. اگر هیچ مانع یا دیواری وجود نداشته باشد، از هر طرف باید 25 سانتی متر فضای آزاد در نظر گرفته شود.

فاصله داخلی بین دو ستون نیز برای یک خودرو، 2.5 متر، دو خودرو 4.5 متر و سه خودرو 7 متر است.

ضوابط پارکینگ مسکونی کوچک

تعداد خودروهای قابل نگهداری داخل این پارکینگ، 1 الی 3 تا است. شرایط طراحی آن در موارد زیر بیان شده است:

 • عرض درب و رمپ این خودرو حدود 3 متر است.
 • ارتفاع درب حدود 1.95 الی 2.10 متر مشخص شده است.
 • حداقل ارتفاع مجاز پارکینگ حدود 2.20 متر است.

ضوابط پارکینگ متوسط

این طرح پارکینگ مناسب آپارتمان های مسکونی است و معمولا حدود 4 الی 25 خودرو درون خود می گنجاند. ضوابط آن به شرح زیر است:

 • عرض درب و رمپ پارکینگ 3.5 متر است.
 • ارتفاع درب حدود 2.10 متر انتخاب می شود.
 • حداقل ارتفاع مجاز پارکینگ نیز 2.40 متر گفته شده است.

ضوابط پارکینگ بزرگ

ضوابط گفته شده به عنوان ضوابط پارکینگ تجاری یا اداری نیز شناخته می شود و بیشتر از 25 خودرو درون این پارکینگ قرار می گیرد:

 • عرض درب و رمپ پارکینگ حدود 5 متر است.
 • ارتفاع درب 2.10 متر انتخاب می شود.
 • حداقل ارتفاع مجاز پارکینگ 2.40 متر مشخص شده است.

انواع پارکینگ و قوانین طراحی آن ها

پارکینگ ها از نظر کاربرد به دسته بندی مختلف تقسیم می شوند:

پارکینگ خصوصی

پارکینگ های خصوصی برای ساختمان های مسکونی یا اداری طراحی می شوند. این محیط برای نگهداری وسایل نقلیه ساکنین ساختمان است و افراد عمومی حق استفاده از آن را ندارند. قوانین و ضوابط پارکینگ پشت سر هم به شرح زیر است:

 • عرض پارک برای یک خودرو حدود 2.5 متر است.
 • عرض پارک برای دو خودرو حدود 4.5 متر است.
 • عرض پارک مخصوص سه خودرو حدود 6.5 متر است.
 • فاصله بین دو خودرو نیز باید 5 متر باشد.

این قوانین در شرایطی قابل اجرا است که پارکینگ بدون دیواره باشد و محل قرارگیری خودروها با خط کش مشخص شود. در صورت وجود دیواره، پارکینگ محل سه خودرو با عرض 7 متر طراحی می شود.

پارکینگ عمومی

به محل هایی که برای پارک عموم آزاد است، پارکینگ عمومی گفته می شود. اجرای این پارکینگ ممکن است مشکلات مختلفی به همراه داشته باشد. برای مثال، راه اندازی پارکینگ در متراژهای کم عرض کمی مشکل ساز است و پیاده سازی رمپ های مکانیزه ضروری می شود. رمپ ها دسترسی به دو کد ارتفاعی را ایجاد می کنند و با استفاده از آن، پارک خودروها به سبک اتوبوسی یا سوئیچی امکان پذیر می شود.

ضوابط پارکینگ طبقاتی

پارکینگ های طبقاتی جز پارکینگ های رایج در سطح شهر است که در ساختمان های بلند و مراکز خرید بنا می شود. طراحی آن چند طبقه ای است که احتمالا از طبقات زیرزمین شروع و تا روی پشت بام ادامه پیدا می کند. خودروها از راه رمپ داخلی یا خارجی و یا بالا بر در محل پارک قرار می گیرند. ضوابط پارکینگ طبقاتی به شیوه های مختلف همچون ضوابط پارکینگ مورب یا پشت سر هم پیروی می کنند. محل گردش و رمپ داخلی پارکینگ طبق گفته های شهرداری اجرا می شود.

ضوابط پارکینگ سوئیچی

این پارکینگ خصوصی در حین حفظ فضای کافی برای پارک خودروها امکان عبور و مرور را فراهم می کند. چیدمان خودروها به گونه ای است که در پشت سر یکدیگر قرار می گیرند. ضوابط طراحی پارکینگ سوئیچی به شرح زیر است:

 • طول و عرض پارکینگ با پارک اصلی یکسان است.
 • نحوه قرارگیری خودروها به صورت سوئیچی زمانی امکان پذیر است که هر دو خودرو مزاحمی برای یکدیگر نداشته باشند.
 • عرض لازم برای پارک حدود 5 متر است. بدین شکل خودرو راحت خارج یا وارد محل پارک می شود.

ضوابط پارکینگ شهرداری تهران

شهرداری برای ساخت این سازه یک سری نکات و قوانین بیان کرده است که اجرای آن ها، استفاده از پارکینگ را ساده تر می کند:

 • پارکینگ های دارای عرض کمتر از 10 متر به صورت پشت هم یا همان پارکینگ مزاحم طراحی می شود.
 • درب پارکینگ کوچک تر از معبر لحاظ می شود. در صورت امکان دسترسی از دو خیابان، درب آن باید در خیابان فرعی تر قرار گیرد.
 • فضای گردش حداقل 5 در 5 متر است.
 • برای چرخش 180 درجه نیاز به فضای 15 متری است.
 • محل پارک خودرو باید به اندازه ای باشد که از باز شدن درب آسانسور، انباری و محیط تاسیسات جلوگیری نکند.
 • محل عبور عبار در پارکینگ های بزرگ باید با حداقل عرض 60 سانتی متری مشخص شود. این قسمت با افزایش سطح یا رنگ متفاوت از دیگر محیط جدا می شود.
 • وجود سرویس بهداشتی در پارکینگ های عمومی ضروری است.
 • استفاده از علائم راهنمایی و هشدار دهنده برای پارکینگ های عمومی و بزرگ ضروری است.
 • برای هر 25 عدد پارکینگ 1 عدد پارکینگ برای افراد معلول در نظر گرفته می شود. ابعاد پارکینگ معلول 5 در 3.5 متر است. در صورت وجود مانع یا دیوار، از هر سمت حدود 25 سانتی متر اضافه می شود.
 • حداقل ارتفاع مجاز برای طراحی پارکینگ معلول، حتی اگر اندازه پارکینگ کوچک است، حدود 2.40 متر است.
 • در محیط های راه پله، آسانسور و فضای تاسیسات، اجرای سیستم ضدحریق و دودبند ضروری است.
 • پارکینگ های بزرگ باید دارای مسیر خروجی و ورودی جداگانه باشند.
 • برای تامین نور می توان از حیاط خلوت یا پاسیو کمک گرفت.
 • کف پارکینگ باید شیب مناسب داشته باشد و مسیر لوله کشی برای شستن محیط تعبیه شود. همچنین هم سطح نبودن آن با معبر عمومی بسیار مهم است تا مانع ورود آب به داخل پارکینگ شود.
 • ارتفاع محیط تاسیسات نسبت به پارکنیگ باید حداقل 2.40 متر باشد. در این محیط باید تهویه وجود داشته باشد.

سخن پایانی

ضوابط پارکینگ زمانی اهمیت پیدا می کند که قسمتی از سازه را برای نگهداری خودرو اختصاص می دهند. این فضا ممکن است به صورت باز یا بسته باشد و به دو حالت خصوصی یا عمومی استفاده شود. پس برای برآورده شدن نیاز ساکنین و مراجعین ساختمان یا مجتمع، ضروری است امنیت کافی و طراحی کاربردی برای فضای پارکینگ به اجرا درآید.

امتیاز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.